QUY CHẾ VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA “CÂU LẠC BỘ LUẬT SƯ HÀNH NGHỀ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN” TRỰC THUỘC ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành “Quy chế về tổ chức và hoạt động Câu lạc bộ Luật sư hành nghề tư cách cá nhân”.Quý luật sư và người tập sự hành nghề luật sư có đủ điều kiện và có nguyện vọng tham gia Câu lạc bộ, đề nghị liên hệ đăng ký với:- Luật sư Phan Thị Hồng Điểm, Uỷ viên Ban Chủ nhiệm – Email: pthdiem@gmail.com

Tin tức khác


   Trang sau >>