THÔNG BÁO: VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ ĐỢT 19 NĂM 2017 (LỚP BỒI DƯỠNG ĐÃ ĐĂNG KÝ ĐỦ SỐ LƯỢNG 700 LUẬT SƯ)

UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ĐOÀN LUẬT SƯ

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

______________________

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

____________________________

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 11 năm 2017

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức lớp bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ luật sư đợt 19 năm 2017

Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ luật sư năm 2017 theo quy định Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/04/2014 của Bộ Tư pháp, nhằm nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam trong hoạt động hành nghề của luật sư, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng đợt 19 năm 2017:

          1. Nội dung bồi dưỡng:

            Chuyên đề: "Tuân thủ pháp luật và Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam – Một số vấn đề thực tiễn".

 Trình bày:

- Luật sư Nguyễn Thế Phong - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Khen thưởng, kỷ luật Liên đoàn Luật sư Việt Nam.

- Luật sư Nguyễn Bảo Trâm - Chủ tịch Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh.

-Luật sư Quách Tú Mẫn – Phó Chủ tịch Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh.

         2. Thời gian: Từ 8:00 giờ đến 17:00 giờ thứ Bảy ngày 02/12/2017 (cả ngày).

         3.Địa điểm: Hội trường lớn Học viện Hành chính Quốc Gia, số 10 đường 3 tháng 2, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh.

         4. Đối tượng tham dự: Luật sư thành viên Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh.

         5. Phí tham dự: Miễn phí.

Tham dự lớp bồi dưỡng, các luật sư được cấp Giấy Chứng nhận, được tính thời gian 8 giờ bồi dưỡng năm 2017 theo Thông tư số 10/2014/TT-BTP.

Kính mời quý luật sư đồng nghiệp đăng ký tham dự lớp bồi dưỡng.

                                                                                                                                                          

(Ghi chú: Luật sư có nhu cầu tham dự lớp bồi dưỡng đăng ký online chậm nhất vào ngày thứ Tư 29/11/2017. Do điều kiện tổ chức có giới hạn số lượng học viên, nên nếu đã nhận đủ sẽ chốt danh sách dù chưa hết hạn. Giấy chứng nhận chỉ được cấp cho các luật sư có đăng ký trước và tham dự đầy đủ thời gian tại lớp bồi dưỡng).


Tin tức khác


   Trang sau >>

   SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5,082,125