GÓP Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH 93/QĐ-BTV VỀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA LUẬT SƯ

Nội dung đóng góp ý kiến của Luật sư Nguyễn Văn Trung, Phó Chủ tịch Liên Đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư đối với Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định 93/QĐ-BTV về thực hiện nghĩa vụ trợ giúp pháp lý của luật sư như sau:                   

I.- Căn cứ pháp lý

     1- Luật Luật sư, tại Điều 21 khoản 2 điểm d chỉ quy định luật sư có nghĩa vụ “Thực hiện trợ giúp pháp lý”; Điều 31 khoản 2 quy định “Luật sư thực hiện trợ giúp pháp lý theo Điều lệ của Liên đoàn Luật sư Việt Nam”.

     2- Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, tại Điều 27 khoản 2 điểm c quy định nghĩa vụ của luật sư “Tham gia phổ biến, tuyên truyền, giáo dục pháp lý, trợ giúp pháp lý miễn phí theo quy định của pháp luật, của Liên đoàn và Đoàn luật sư”.

    3- Luật Trợ giúp pháp lý quy định:

-Trợ giúp pháp lý là việc cung cấp dịch vụ pháp lý miễn phí cho người được trợ giúp pháp lý trong việc trợ giúp pháp lý theo quy định của Luật này (Điều 3).

- Người được trợ giúp pháp lý được quy định tại Điều 7, trong đó không có các đối tượng là bị can, bị cáo về tội mà Bộ Luật Hình sự quy định mức cao nhất của khung hình phạt là 20 năm tù, tù chung thân, tử hình, người bị buộc tội có nhược điểm về thể chất mà không thể tự bào chữa, người có nhược điểm về tâm thần theo quy định tại khoản 1 Điều 76 Bộ luật Tố tụng hình sự.

- Các hình thức trợ giúp pháp lý bao gồm: tham gia tố tụng, tư vấn pháp luật và đại diện ngoài tố tụng (khoản 2 Điếu 27).

    4- Bộ luật Tố tụng hình sự quy định: “Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước cử trợ giúp viên pháp lý, luật sư bào chữa cho người thuộc diện được trợ giúp pháp lý” (điểm b khoản 2 Điều 76).

II.- Về nội dung dự thảo

   1- Về đối tượng được hưởng trợ giúp pháp lý: Tôi đề nghị xem lại việc mở rộng các đối tượng ngoài quy định của Luật trợ giúp pháp lý và Bộ luật tố tụng hình sự. Theo tôi, công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật đại trà và việc luật sư tham gia bào chữa theo yêu cầu của các cơ quan tiến hành tố tụng quy định tại điểm a khoản 2 Điều 76 Bộ Luật tố tụng hình sự không thể xem là trợ giúp pháp lý miễn phí.

   2- Về thời gian thực hiện: Tôi đề nghị không nên quy định thời gian bắt buộc tối thiểu 8 giờ/năm. Theo Điều 17 Luật trợ giúp pháp lý có đến 4 thành phần tham gia thực hiện trợ giúp pháp lý. Trong khi đó, thực tế có rất nhiều luật sư hành nghề với tư cách cá nhân và luật sư là cán bộ pháp chế của các tổ chức, doanh nghiệp nhưng không đăng ký hành nghề tư cách cá nhân, họ không có điều kiện thực hiện trợ giúp pháp lý miễn phí. Mặt khác, hiện nay thậm chí có nhiều luật sư  không có việc làm! Đối với Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh và Đoàn Luật sư TP. Hà Nội, với số lượng luật sư đông như vậy, việc quy định thời gian bắt buộc (để chế tài?) là không khả thi, như đã xảy ra đối với quy định bồi dưỡng bắt buộc 16 giờ/năm!

   3- Về nội dung trợ giúp pháp lý: Đề nghị bỏ “tham gia phổ biến pháp luật cho cụm dân cư, cộng đồng”, vì không phù hợp quy định của Luật Trợ giúp pháp lý.

   4- Về theo dõi, xác nhận, báo cáo việc thực hiện trợ giúp pháp lý của luật sư: Quy định này nặng thủ tục hành chính, phức tạp còn hơn báo cáo kết quả kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư, không khả thi. Theo tôi, việc này nên giao cho Đoàn luật sư và tổ chức hành nghề tự quản, Liên đoàn chỉ cần nắm số liệu thông tin, báo cáo từ Đoàn luật sư.

   5- Về trách nhiệm trong việc tổ chức thực hiện: Cũng như mục 4 trên, tôi thấy quy định đăng ký, báo cáo kết quả thực hiện…quá máy móc, hành chính, giống như giao chỉ tiêu kế hoạch, không phù hợp thực tế, không phát huy sự tự quản của tổ chức hành nghề luật sư và Đoàn luật sư. Bản thân luật sư và tổ chức hành nghề luật sư không thể dự kiến đăng ký chỉ tiêu trong năm. Việc báo cáo chủ yếu là để khen thưởng, động viên, chứ không phải đặt ra nhiều hình thức biểu mẫu phức tạp, rườm rà để xử phạt, không phù hợp hoạt động hành nghề luật sư.

   6- Về xử lý vi phạm: Luật luật sư, Điều lệ Liên đoàn Luật sư, Luật trợ giúp pháp lý không có quy định về việc xử lý vi phạm như Điều 7 và Điều 8 của Dự thảo. Tôi đã được cử đi học tập tại Anh quốc và Nhật Bản, tôi được biết họ cũng không có quy định xử phạt như Dự thảo! Tôi đề nghị bỏ quy định xử phạt nêu trong Dự thảo. Nên chăng chỉ quy định về khen thưởng. Việc xử lý vi phạm chỉ đặt ra đối với trường hợp luật sư đã được phân công thực hiện trợ giúp pháp lý mà vi phạm và không có lý do chính đáng. Hình thức phạt cũng chỉ hạn chế ở mức khiển trách, cảnh cáo và tất nhiên họ sẽ bị mất quyền lợi khi xét khen thưởng cuối năm, mất quyền tham dự Đại hội và ứng cử, được đề cử vào các chức danh …

III.-Ý kiến đề xuất

       Rút kinh nghiệm từ “Nhiệm vụ bất khả thi” của Thông tư 10 của Bộ Tư pháp về bồi dưỡng bắt buộc, Quyết định 93 của Ban Thường vụ Liên đoàn LSVN về thực hiện nghĩa vụ trợ giúp pháp lý của luật sư, mà nguyên nhân chủ yếu là do không phù hợp quy định của luật và xa rời thực tiễn. Tôi cho rằng cần thiết phải xây dựng lại quy định mới bám sát thực tiễn và quy định của pháp luật, không nên đặt ra những quy định không phù hợp mà đã biết chắc là không khả thi, hoặc chỉ nhằm đối phó. Mục đích là nhằm đáp ứng nhu cầu xã hội, phù hợp hoạt động hành nghề luật sư, phát huy sự chủ động, sáng tạo và quyền tự quản của ĐLS, TCHNLS và luật sư, chứ không phải châm bẩm vào các ràng buộc về chỉ tiêu, hình thức biểu mẫu báo cáo để xử phạt! Luật thì quy định rất đơn giản, mà sao khi triển khai thực hiện, chúng ta lại đặt ra nhiều  thòng lọng tự trói buộc mình?!

Trân trọng.

Luật sư Nguyễn Văn Trung

Phó Chủ tịch LĐLSVN- Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM

Tin tức khác


   Trang sau >>