THÔNG BÁO: VỀ VIỆC LUẬT SƯ HÀNH NGHỀ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN (“LSHNTCCN”) ĐĂNG KÝ THAM GIA CÂU LẠC BỘ LUẬT SƯ HÀNH NGHỀ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN

Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh vừa quyết định thành lập Câu lạc bộ LSHNTCCN (“Câu lạc bộ”) nhằm tạo điều kiện thuận lợi để quý LSHNTCCN (Luật sư doanh nghiệp) giao lưu, gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm trong hoạt động hành nghề luật sư.

1- Điều kiện gia nhập Câu lạc bộ:

- LSHNTCCN, Luật sư đã qua thời gian HNTCCNtừ năm (05) năm trở lên, người tập sự hành nghề luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP. HCM là nhân viên pháp lý của tổ chức, doanh nghiệp, tự nguyện gia nhập gia nhập Câu lạc bộ.

2- Đăng ký gia nhập Câu lạc bộ

Gửi đơn đăng ký (theo mẫu đính kèm) có chữ ký của quý Luật sư (kèm theo file MS word của đơn) đến Luật sư Phan Thị Hồng Điểm theo địa chỉ email: pthdiem@gmail.com, hoặc đăng ký tham gia Câu lạc bộ theo đường dẫn dưới đây.

TUQ. CHỦ NHIỆM

UỶ VIÊN BAN CHỦ NHIỆM

Luật sư Phan Thị Hồng Điểm

 

Tin tức khác


   Trang sau >>