THÔNG BÁO: V/V NỘP HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ - ĐỢT 30

Căn cứ kết quả kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức từ ngày 05- 07/01/2018 tại TP.HCM  (kèm theo Quyết định số 39/QĐ-HĐKT ngày 29 tháng 01 năm 2018 của Hội đồng Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Nam).

Các tập sự hành nghề luật sư đã đạt yêu cầu kỳ kiểm tra kết quả hết tập sự hành nghề luật sư nêu trên liên hệ Văn phòng Đoàn Luật sư làm thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

 

- GIẤY CHỨNG NHẬN KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ VUI LÒNG NHẬN TẠI VĂN PHÒNG ĐOÀN  LUẬT SƯ TỪ NGÀY 05-02-2018 ĐẾN HẾT NGÀY 02-3-2018

- Hạn chót nộp hồ sơ cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư ngày 15-3-2018

HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ HNLS

THÔNG TƯ 220/2016/TT-BTC

CÔNG VĂN 432/BTP-BTTP

Tin tức khác


   Trang sau >>