* TIÊU ĐIỂM *


 1   2   3        

QUYẾT ĐỊNH CỦA BAN CHỦ NHIỆM VỀ VIỆC XOÁ TÊN KHỎI DANH SÁCH LUẬT SƯ

- Căn cứ Luật Luật sư năm 2006 được sửa, đổi bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012;- Căn cứ Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt theo Quyết định số 856/QĐ-TTg ngày 19/7/2022;- Căn cứ Quy chế giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý kỷ luật (ban hành kèm theo Quyết định số 50/QĐ-HĐLSTQ ngày 08/3/2023 của Hội đồng Luật sư toàn quốc); - Căn cứ Biên bản phiên họp Ban Chủ nhiệm ngày 26/3/2024 về việc xử lý các trường hợp luật sư nợ phí thành viên liên tục nhiều năm, sau khi đã nhắc nhở trên trang thông tin điện tử của Đoàn Luật sư, nhắc nhở bằng văn bản lần thứ hai hoặc bằng hình thức khác nhưng không được phúc đáp. ...Chi tiết

ĐẠI HỘI CHI ĐOÀN CÔNG TY LUẬT TNHH MTV TA PHA NHIỆM KỲ 2024 – 2027

Ngày 05/4/2024, tại trụ sở Đoàn Luật sư TP. HCM diễn ra Đại hội Chi đoàn Công ty Luật TNHH MTV Ta Pha nhiệm kỳ 2024 - 2027. Đại hội được tổ chức với mục đích nhằm tổng kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2024 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới; đồng thời kiểm điểm vai trò lãnh đạo của Bí thư Chi đoàn nhiệm kỳ 2022 - 2024; chuẩn bị nhân sự Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới. ...Chi tiết

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH VÀ HIỆP HỘI LUÂT SƯ TP. BUSAN KÝ BẢN GHI NHỚ THOẢ THUẬN HỢP TÁC.

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH VÀ HIỆP HỘI LUÂT SƯ TP. BUSAN KÝ BẢN GHI NHỚ THOẢ THUẬN HỢP TÁC. Chiều ngày 12 tháng 1 năm 2024, tại TP. Hồ Chí Minh, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ký Bản ghi nhớ Thoả thuận hợp tác giữa Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh và Hiệp hội Luật sư TP. Busan. ...Chi tiết