* TIÊU ĐIỂM *


 1   2   3        

V/V ĐÓNG GÓP Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ (SỬA ĐỔI)

Ngày 15/7/2019, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 278/LĐLSVN của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư (sửa đổi) – Dự thảo 4 đính kèm. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư đồng nghiệp nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với Dự thảo để Ban Chủ nhiệm tổng hợp, góp ý với Liên đoàn Luật sư Việt Nam. ...Chi tiết

THÔNG TƯ 02/2019/TT-BTP QUY ĐỊNH NGHĨA VỤ THAM GIA BỒI DƯỠNG BẮT BUỘC VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ

THÔNG TƯ 02/2019/TT-BTP QUY ĐỊNH NGHĨA VỤ THAM GIA BỒI DƯỠNG BẮT BUỘC VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ LUẬT SƯCăn cứ Luật luật sư số 65/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật luật sư số 20/2012/QH13 ngày 20 tháng 11 năm 2012;Căn cứ Nghị định số 96/2017/NĐ-CP ngày 16 tháng 8 năm 2017 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Tư pháp;Căn cứ Nghị định số 123/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật luật sư được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 137/2018/NĐ-CP ngày 08 tháng 10 năm 2018;Theo đề nghị của Cục trưởng Cục Bổ trợ tư pháp;Bộ trưởng Bộ Tư pháp ban hành Thông tư quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng bắt buộc về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư. ...Chi tiết

VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA LUẬT LUẬT SƯ VÀ ĐIỀU LỆ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh có nhận được Công văn số 1866/BTP-BTTP ngày 24/5/2019, số 1919/BTP-BTTP ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Công văn số 244/LĐLSVN ngày 06/6/2019 của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam có cùng một nội dung “Về việc thực hiện một số quy định của Luật Luật sư”. Về việc này, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh xin có ý kiến như sau: ...Chi tiết

THÔNG BÁO: TỔ CHỨC “GIẢI BÓNG ĐÁ ĐOÀN LUẬT SƯ TP.HỒ CHÍ MINH MỞ RỘNG LẦN THỨ III- NĂM 2019”

Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII và Kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh (24/10/1989 – 24/10/2019).Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh quyết định tổ chức “Giải bóng đá Đoàn Luật sư TP.Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ III – năm 2019”. ...Chi tiết

BÀI BÀO CHỮA CHO PHẠM CÔNG DANH TẠI PHIÊN TÒA PHÚC THẨM

Kính thưa Hội đồng xét xử,Kính thưa hai vị đại diện Viện Kiểm sát nhân dân cấp cao tại TP.HCM,Thưa Quý luật sư đồng nghiệp,Tôi, Luật sư Nguyễn Văn Trung thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM, cùng với 4 luật sư đồng nghiệp bào chữa cho bị cáo Phạm Công Danh có yêu cầu kháng cáo toàn bộ nội dung bản án sơ thẩm của Tòa án nhân dân TP.HCM. Tiếp theo phần bào chữa của Luật sư Trần Minh Hải, tôi xin trình bày quan điểm bào chữa của tôi như sau: ...Chi tiết

BAN CHỦ NHIỆM TIẾP ĐOÀN ĐẠI BIỂU ĐOÀN LUẬT SƯ DAINI TOKYO (NIBEN)

(ĐLS TP.HCM): Chiều ngày 23/8/2018, tại trụ sở Đoàn Luật sư, LS Nguyễn Văn Trung - Chủ nhiệm Đoàn đã tiếp đoàn đại biểu Đoàn Luật sư Daini Tokyo - Nhật Bản (NIBEN) do LS Masakazu Ueda, Phó Chủ tịch NIBEN dẫn đầu đến thăm xã giao Đoàn Luật sư nhân chuyến thăm TP. Hồ Chí Minh. ...Chi tiết