VỀ VIỆC LẤY Ý KIẾN TÍN NHIỆM GIỚI THIỆU NHÂN SỰ ĐẠI HỘI LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2019 - 2024

Căn cứ Luật Luật sư năm 2006 (sửa đổi, bổ sung năm 2012), Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Nội quy Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Công văn số 01/HD-HĐLSTQ ngày 26/12/2017 của Hội đồng Luật sư toàn quốc hướng dẫn các Đoàn luật sư tổ chức Đại hội nhiệm kỳ, Kế hoạch tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2019 - 2024 được Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh thông qua ngày 05 tháng 4 năm 2019, Ban Chủ nhiệm tổ chức lấy ý kiến tín nhiệm giới thiệu nhân sự bầu Ban Chủ nhiệm, Chủ nhiệm, Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật nhiệm kỳ 2019 - 2024 với nội dung như sau: ...Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH: VỀ VIỆC THÔNG QUA KẾ HOẠCH TỔ CHỨC ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH LẦN THỨ VII, NHIỆM KỲ 2019-2024 VÀ THÀNH LẬP BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI

BAN CHỦ NHIỆM - Căn cứ Luật Luật sư năm 2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012;- Căn cứ Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam;- Căn cứ Nội quy Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh;- Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban Chủ nhiệm ngày 05 tháng 4 năm 2019; ...Chi tiết

BAN CHỦ NHIỆM GIAO LƯU, TRAO ĐỔI KINH NGHIỆM NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ VỚI SINH VIÊN

(ĐLS TP.HCM): Sáng 05/4/2019, tại trụ sở Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, LS Nguyễn Văn Trung – Chủ nhiệm, LS Nguyễn Hải Nam – Phó Chủ nhiệm và các Ủy viên Ban Chủ nhiệm LS Trịnh Minh Tân, LS Nguyễn Hữu Thế Trạch, đã có buổi giao lưu trao đổi kinh nghiệm nghề nghiệp luật sư với các sinh viên năm thứ 3 Khoa Luật -Trường Đại học Sài Gòn. ...Chi tiết

VỀ VIỆC TIẾP NHẬN HỒ SƠ CẤP LẠI CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ

Căn cứ Công văn số 192/BTTP-LSTVPL ngày 05/3/2019 của Cục Bổ trợ Tư pháp- Bộ Tư pháp, về việc tiếp nhận hồ sơ cấp lại chứng chỉ hành nghề luật sư của ông Nguyễn Xuân Thành và ông Đinh Bá Trung. Sau khi kiểm tra, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh xin báo cáo như sau: ...Chi tiết

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: LỄ KHEN THƯỞNG 2018 VÀ HỌP MẶT CUỐI NĂM

(ĐLS TP.HCM) Trong không khí hân hoan chào đón xuân Kỷ Hợi đang đến gần, như thông lệ hàng năm, ngày 26-01-2019 vừa qua tại trụ sở Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, Ban Chủ nhiệm đã tổ chức buổi họp mặt với các luật sư đồng nghiệp trong các Ban, đơn vị trực thuộc Đoàn, kết hợp với lễ khen thưởng các tập thể, cá nhân luật sư đã có thành tích đóng góp cho hoạt động của Đoàn và Liên đoàn Luật sư Việt Nam trong năm 2018. ...Chi tiết

BÀI PHỎNG VẤN LUẬT SƯ NGUYỄN VĂN TRUNG- CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: “CỨ ĐI LÀ ĐẾN”

Một năm 2018 đã qua với những biến động mạnh mẽ về kinh tế xã hội, xây dựng và phát triển đất nước. Hệ thống tư pháp nước nhà cũng còn không ít vấn đề “chênh vênh”, theo đó hoạt động pháp luật luật sư cũng không ngừng “cập nhật biến động” để đáp ứng nhu cầu phục vụ pháp lý và xây dựng xã hội công bằng. ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC PHÁT HÀNH HUY HIỆU CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Quyết định số 08/QĐ-ĐLS ngày 15/12/2017 của Ban Chủ nhiệm về việc công bố biểu tượng (logo) chính thức của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh;- Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban Chủ nhiệm ngày 11/6/2018 về việc đặt sản xuất và phát hành Huy hiệu Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, ...Chi tiết


   Trang sau >>

   SỐ LƯỢT TRUY CẬP

5,082,601