CÔNG VĂN ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH V/V KHIẾU NẠI CỦA LUẬT SƯ NGÔ MINH THÀNH

Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh có nhận được Công văn của Quý Cục số 452/BTTP-LSTVPL ngày 06/5/2020, về việc khiếu nại của luật sư Ngô Minh Thành. Liên quan đến việc này, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh xin có ý kiến như sau:1/- Ngay sau khi nhận được các văn bản của Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hoà và Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã cho kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến luật sư Ngô Minh Thành đang được lưu trữ tại Văn phòng Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 27/4/2020, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 39/ĐLS báo cáo về việc xoá tên luật sư Ngô Minh Thành, gửi Cục Bổ trợ tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hoà. Theo thông tin báo phát của Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh thì Cục Bổ trợ tư pháp đã nhận được (người nhận là ông Đoàn) lúc 13:11:22 ngày 04/5/2020. ...Chi tiết

CÔNG VĂN VỀ VIỆC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO THÔNG TƯ THAY THẾ THÔNG TƯ 19/2013/TT-BTP

Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 850/BTP-BTTP ngày 12/3/2020 của Bộ Tư pháp đề nghị đóng góp ý kiến về Dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư. Trên cơ sở thực tiễn tình hình thực hiện Thông tư số 19/2013/TT-BTP, qua tổng hợp ý kiến đóng góp của các tổ chức hành nghề luật sư và các luật sư thành viên, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến đóng góp sau đây đối với nội dung Dự thảo Thông tư: ...Chi tiết

CÔNG VĂN VỀ VIỆC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO THÔNG TƯ THAY THẾ THÔNG TƯ 17/2011/TT-BTP VÀ THÔNG TƯ 02/2015/TT-BTP

Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 851/BTP-BTTP ngày 12/3/2020 của Bộ Tư pháp đề nghị đóng góp ý kiến về dự thảo Thông tư hướng dẫn một số quy định của Luật Luật sư, Nghị định quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Luật sư thay thế Thông tư số 17/2011/TT-BTP và Thông tư số 02/2015/TT-BTP. Trên cơ sở thực tiễn tình hình thực hiện các Thông tư nêu trên, qua tổng hợp ý kiến đóng góp của các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư thành viên, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến đóng góp sau đây đối với nội dung Dự thảo Thông tư: ...Chi tiết

BÁO CÁO VỀ VIỆC XOÁ TÊN LUẬT SƯ NGÔ MINH THÀNH

Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh có nhận được Công văn số 80/LSKH ngày 15/4/2020 và số 86/ĐLSKH ngày 17/4/2020 của Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hoà, Đơn khiếu nại ngày 17/4/2020 của luật sư Ngô Minh Thành và Công văn số 101/LĐLSVN ngày 24/4/2020 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam liên quan đến việc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh xoá tên luật sư Ngô Minh Thành vì lý do không đóng phí thành viên. Sau khi kiểm tra hồ sơ, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh xin báo cáo như sau: ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC PHÁT HÀNH ẤN PHẨM “ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH HÀNH TRÌNH 30 NĂM”

Chào mừng Đại hội Đại biểu Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư liên kết với Nhà Xuất bản Thanh Niên xuất bản ấn phẩm “Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh- Hành trình 30 năm”. ...Chi tiết

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN CANH TÝ 2020

CHÚC MỪNG NĂM MỚI - XUÂN CANH TÝ 2020 ...Chi tiết

THƯ CHÚC MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG LUẬT SƯ VIỆT NAM (10-10-1945 – 10-10-2019)

Nhân dịp kỷ niệm 74 năm ngày Truyền thống Luật sư Việt Nam (10-10-1945 – 10-10-2019) ...Chi tiết


   Trang sau >>