NGHỊ QUYẾT SỐ 16/NQ-HĐLSTQ NGÀY 27/12/2020

NGHỊ QUYẾT SỐ 16/NQ-HĐLSTQ NGÀY 27/12/2020 VỀ VIỆC BỒI DƯỠNG, QUÁN TRIỆT PHỔ BIẾN BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ VIỆT NAM ...Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 7 ...Chi tiết

THÔNG BÁO CỦA CÂU LẠC BỘ NỮ LUẬT SƯ THÀNH PHỐ

Theo thông lệ hàng năm, Câu lạc bộ Nữ Luật sư (CLBNLS) Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đều có tổ chức hoạt động từ thiện cuối năm tặng quà Tết cho người nghèo, già yếu neo đơn hoặc trẻ em mồ côi ở các quận, huyện nông thôn nghèo xa xôi. Tết Tân Sửu năm 2021 sắp đến, Ban Chủ nhiệm CLBNLS dự kiến tổ chức tặng quà tết cho khoảng 70 hộ gia đình nghèo ở xã Lý Nhơn Huyện Cần Giờ- TP.HCM. ...Chi tiết

NGHỊ QUYẾT BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luật luật sư năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2012; - Căn cứ Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; - Căn cứ Nội quy Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; - Căn cứ kết quả bầu các Phó Chủ nhiệm theo Biên bản phiên họp Ban Chủ nhiệm nhiệm kỳ VII (lần thứ hai) ngày 14/11/2020; ...Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH CÔNG NHẬN KẾT QUẢ BẦU CHỦ TỊCH, PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG KHEN THƯỞNG, KỶ LUẬT NHIỆM KỲ VII

CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH - Căn cứ Luật luật sư năm 2006, được sửa đổi, bổ sung năm 2012; - Căn cứ Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; - Căn cứ kết quả bầu Hội đồng khen thưởng, kỷ luật tại Đại hội đại biểu Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ VII; - Căn cứ kết quả bầu Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Hội đồng Khen thưởng, kỷ luật tại phiên họp Hội đồng khen thưởng, kỷ luật ngày 30-10-2020; ...Chi tiết

VỀ VIỆC KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐỢT II NĂM 2020

Căn cứ Thông báo số 01/TB-HĐKT ngày 12/10/2020 của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, về việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Nam Đợt II năm 2020 (đã được đăng trên website của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh). ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG NĂM 2020

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật Sư Thành Phố Hồ Chí Minh đề nghị Văn phòng luật sư, Công ty luật nộp báo cáo hoạt động năm 2020 (mẫu biểu và thời hạn báo cáo theo Thông tư 03/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 20/03/2019 kèm theo). ...Chi tiết


   Trang sau >>