THÔNG BÁO: VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ THAM GIA Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP

Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 225/LĐLSVN ngày 04/7/2018 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị Đoàn Luật sư tổ chức cho các luật sư tham gia đóng góp ý kiến về Dự thảo Nghị định nêu trên. ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM đã ban hành Quyết định số 03/QĐKL-ĐLS ngày 18-6-2018, áp dụng hình thức xử lý kỷ luật xoá tên khỏi danh sách Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đối với luật sư có tên dưới đây, vì đã vi phạm Luật Luật sư và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam: ...Chi tiết

GÓP Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH 93/QĐ-BTV VỀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA LUẬT SƯ

Trang Web Đoàn Luật sư xin đăng nội dung đóng góp ý kiến của Luật sư Nguyễn Văn Trung, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư đối với Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định 93/QĐ-BTV về thực hiện nghĩa vụ trợ giúp pháp lý của luật sư theo yêu cầu của Liên đoàn như sau: ...Chi tiết

THÔNG BÁO: THÔNG TIN GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN UY TÍN CỦA LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

THÔNG TIN GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN UY TÍN CỦA LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM ...Chi tiết

THÔNG BÁO: CÔNG TY/ VPLS BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật Sư Thành Phố Hồ Chí Minh đề nghị Văn phòng luật sư, Công ty luật nộp báo cáo HOẠT ĐỘNG SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (mẫu biểu và thời hạn báo cáo theo Thông tư 04/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 03/03/2016 kèm theo). - Thời hạn nộp báo cáo: 01/06/2018 đến 06/06/2018. ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC ĐÓNG GÓP Ý KIẾN VỀ DỰ THẢO THÔNG TƯ THAY THẾ THÔNG TƯ SỐ 10/2014/TT-BTP NGÀY 07/4/2014 QUY ĐỊNH NGHĨA VỤ THAM GIA BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ

Ngày 02 tháng 5 năm 2018, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 1388/BTP-BTTP ngày 26/4/2018 của Bộ Tư pháp, về việc đề nghị đóng góp ý kiến bằng văn bản đối với dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/4/2014 quy định nghĩa vụ tham gia bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư. ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC “GIẢI QUẦN VỢT ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH MỞ RỘNG LẦN THỨ XVII-2018”

Chào mừng kỷ niệm 43 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975- 30/4/2018), mừng kỷ niệm 64 năm Chiến thắng lịch sử Điện Biên phủ (7/5/1954- 7/5/2018), mừng kỷ niệm 128 năm sinh nhật Bác (19/5/1890 – 19/5/2018) và để khuyến khích phong trào thể dục thể thao trong giới luật sư, tăng cường giao lưu với các đơn vị bạn, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh quyết định tổ chức “Giải quần vợt Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh mở rộng lần thứ XVII-2018”. ...Chi tiết


   Trang sau >>