THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2020

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật Sư Thành Phố Hồ Chí Minh đề nghị Văn phòng luật sư, Công ty luật nộp báo cáo hoạt động sáu tháng đầu năm 2020 (mẫu biểu và thời hạn báo cáo theo Thông tư 03/2019/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 20/03/2019 kèm theo). ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐỢT I NĂM 2020

Căn cứ Thông báo số 01/TB-LĐLSVN ngày 14/5/2020 của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, về việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Nam Đợt I năm 2020 (đã được đăng trên website của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh). Ban Chủ nhiệm yêu cầu các giám đốc Công ty luật, trưởng Văn phòng luật sư nghiên cứu kỹ các văn bản nói trên và triển khai thực hiện tại đơn vị mình, hướng dẫn người tập sự hành nghề luật sư hoàn chỉnh hồ sơ đăng ký tham dự kiểm tra gởi về Văn phòng Đoàn Luật sư hết ngày 05/6/2020 để kịp tổng hợp gởi Hội đồng kiểm tra thẩm định. ...Chi tiết

CÔNG VĂN ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH V/V KHIẾU NẠI CỦA LUẬT SƯ NGÔ MINH THÀNH

Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh có nhận được Công văn của Quý Cục số 452/BTTP-LSTVPL ngày 06/5/2020, về việc khiếu nại của luật sư Ngô Minh Thành. Liên quan đến việc này, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh xin có ý kiến như sau:1/- Ngay sau khi nhận được các văn bản của Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hoà và Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã cho kiểm tra lại toàn bộ hồ sơ liên quan đến luật sư Ngô Minh Thành đang được lưu trữ tại Văn phòng Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 27/4/2020, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã có văn bản số 39/ĐLS báo cáo về việc xoá tên luật sư Ngô Minh Thành, gửi Cục Bổ trợ tư pháp, Liên đoàn Luật sư Việt Nam và Đoàn Luật sư tỉnh Khánh Hoà. Theo thông tin báo phát của Bưu điện Thành phố Hồ Chí Minh thì Cục Bổ trợ tư pháp đã nhận được (người nhận là ông Đoàn) lúc 13:11:22 ngày 04/5/2020. ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 01/QĐKL-ĐLS ngày 10/4/2020, áp dụng hình thức xử lý kỷ luật tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư 24 tháng đối với luật sư có tên dưới đây, vì đã vi phạm Luật Luật sư và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam: ...Chi tiết

BÁO CÁO KẾT QUẢ ĐÓNG GÓP ỦNG HỘ PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ HẠN NGẬP MẶN MIỀN TÂY

Ban Chủ nhiệm báo cáo kết quả thực hiện Thông báo số 29/ĐLS ngày 26/3/2020, về việc đóng góp ủng hộ phòng, chống dịch Covid-19 và hạn ngập mặn Miền Tây như sau: ...Chi tiết

DANH SÁCH TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ- LUẬT SƯ ĐÓNG GÓP ỦNG HỘ PHÒNG CHỐNG DỊCH COVID-19 VÀ HẠN-NGẬP MẶN MIỀN TÂY

Hưởng ứng “Lời kêu gọi toàn dân tham gia ủng hộ phòng chống dịch Covid-19” của Đoàn Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Đồng thời chung tay ủng hộ đồng bào các tỉnh Miền Tây, vựa lúa lớn nhất của cả nước, đang oằn lưng chống hạn và ngập mặn.Ban Chủ nhiệm kêu gọi sự đóng góp tự nguyện của tất cả các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư và người tập sự hành nghề luật sư thuộc Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh. ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC PHÒNG, CHỐNG DỊCH COVID-19

Với tinh thần đoàn kết toàn dân “chống dịch Covid-19 như chống giặc”, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng thông báo: I/-Đề nghị quý đồng nghiệp thực hiện và vận động người thân trong gia đình thực hiện lời khuyên của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, làm tốt 5 việc sau đây: 1/ Hạn chế tối đa ra ngoài, chỉ ra ngoài khi thật sự cần thiết. 2/ Nếu buộc phải ra ngoài, luôn luôn đeo khầu trang, hảy giữ khoảng cách tiếp xúc, tốt nhất là 02 mét. 3/ Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn. 4/ Thường xuyên vệ sinh nhà cửa, lau rửa thường xuyên, để thông thoáng, sinh hoạt lành mạnh. 5/ Thực hiện khai báo y tế, cập nhật tình hình sức khỏe hàng ngày, giữ liên hệ thường xuyên với cán bộ y tế, cơ sở y tế. ...Chi tiết


   Trang sau >>