BÁO CÁO VỀ TỔ CHỨC, HOẠT ĐỘNG CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NĂM 2017

I. Tình hình tổ chức, hoạt động của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ chí Minh năm 2017- Tính đến cuối năm 2017, theo danh sách luật sư đăng ký gia nhập, Đoàn Luật sư có tổng cộng 4.985 thành viên luật sư (chiếm 42% trên tổng số 11.879 luật sư của cả nước)... ...Chi tiết

DANH SÁCH LS TRỰC MIỄN PHÍ TẠI ĐLS TPHCM- THÁNG 01-02 NĂM 2018

DANH SÁCH LS TRỰC MIỄN PHÍ TẠI ĐLS THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH THÁNG 01-02 NĂM 2018 ...Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH: VỀ VIỆC CÔNG BỐ BIỂU TƯỢNG (LOGO) VÀ HUY HIỆU CHÍNH THỨC CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- Căn cứ Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; - Căn cứ Nội quy Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; - Căn cứ Nghị quyết của Đại hội Đoàn Luật sư ngày 22/10/2016; - Căn cứ Thông báo số 115/TB-ĐLS ngày 07/07/2017 về việc tổ chức cuộc thi thiết kế biểu tượng (logo) của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh;- Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban Chủ nhiệm ngày 24/11/2017, về việc quyết định chọn biểu tượng (logo) và huy hiệu của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh, ...Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH: VỀ VIỆC TRAO GIẢI THƯỞNG CUỘC THI THIẾT KẾ BIỂU TƯỢNG (LOGO) CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

BAN CHỦ NHIỆM ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH- Căn cứ Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; - Căn cứ Nội quy Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; - Căn cứ Nghị quyết của Đại hội Đoàn Luật sư ngày 22/10/2016; - Căn cứ Thông báo số 115/TB-ĐLS ngày 07/07/2017 về việc tổ chức cuộc thi thiết kế biểu tượng (logo) của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh;- Căn cứ Biên bản cuộc họp Ban Chủ nhiệm ngày 24/11/2017, về việc phê duyệt Báo cáo kết quả cuộc thi biểu tượng (logo) Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh. ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC LUẬT SƯ HÀNH NGHỀ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN (“LSHNTCCN”) ĐĂNG KÝ THAM GIA CÂU LẠC BỘ LUẬT SƯ HÀNH NGHỀ VỚI TƯ CÁCH CÁ NHÂN

Ban chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh vừa quyết định thành lập Câu lạc bộ LSHNTCCN (“Câu lạc bộ”) nhằm tạo điều kiện thuận lợi để quý LSHNTCCN (Luật sư doanh nghiệp) giao lưu, gắn kết, hỗ trợ lẫn nhau, trao đổi kiến thức và kinh nghiệm trong hoạt động hành nghề luật sư. ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ NĂM 2017

Thực hiện kế hoạch của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh về việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư theo quy định Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/04/2014 của Bộ Tư pháp, việc tổ chức các đợt bồi dưỡng còn lại của năm 2017 dự kiến kết thúc chậm nhất vào ngày 02 tháng 12 năm 2017. ...Chi tiết

BÁO CÁO KẾT QUẢ THỰC HIỆN: VIỆC ĐÓNG GÓP TIỀN XÂY DỰNG CẦU TẠI XÃ AN THỚI ĐÔNG HUYỆN CẦN GIỜ

Thực hiện Thông báo số 148/TB-VP ngày 30-8-2017, về việc đóng góp tiền xây dựng cầu tại xã An Thới Đông, huyện Cần Giờ. Ngày 08-10-2017, Ban Chủ nhiệm đã tổ chức “Chiến dịch Luật sư tình nguyện năm 2017” kết hợp với lễ khánh thành cầu tại xã An Thới Đông huyện Cần Giờ. Nay Ban Chủ nhiệm xin báo cáo kết quả như sau: ...Chi tiết


   Trang sau >>