THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ - ĐỢT 33

Căn cứ kết quả kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức từ ngày 5- 7/7/2019 tại TP.Hồ Chí Minh (kèm theo Quyết định số 39/QĐ-HĐKT ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Đợt 1-2019).Các tập sự hành nghề luật sư đã đạt yêu cầu kỳ kiểm tra kết quả hết tập sự hành nghề luật sư nêu trên liên hệ Văn phòng Đoàn Luật sư làm thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề luật sư. ...Chi tiết

V/V ĐÓNG GÓP Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ (SỬA ĐỔI)

Ngày 15/7/2019, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 278/LĐLSVN của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc đóng góp ý kiến đối với Dự thảo Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư (sửa đổi) – Dự thảo 4 đính kèm. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị các tổ chức hành nghề luật sư và luật sư đồng nghiệp nghiên cứu, đóng góp ý kiến đối với Dự thảo để Ban Chủ nhiệm tổng hợp, góp ý với Liên đoàn Luật sư Việt Nam. ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ ĐOÀN THỊ THUỲ LINH

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 06/QĐKL-ĐLS ngày 17/7/2019, áp dụng hình thức xử lý kỷ luật xoá tên khỏi danh sách Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đối với luật sư có tên dưới đây, vì đã vi phạm Luật Luật sư và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam: ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 07/QĐKL-ĐLS ngày 17/7/2019, áp dụng hình thức xử lý kỷ luật tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư 06 tháng đối với luật sư có tên dưới đây, vì đã vi phạm Luật Luật sư và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam: ...Chi tiết

VỀ VIỆC THỰC HIỆN QUY ĐỊNH CỦA LUẬT LUẬT SƯ VÀ ĐIỀU LỆ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh có nhận được Công văn số 1866/BTP-BTTP ngày 24/5/2019, số 1919/BTP-BTTP ngày 28/5/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp và Công văn số 244/LĐLSVN ngày 06/6/2019 của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam có cùng một nội dung “Về việc thực hiện một số quy định của Luật Luật sư”. Về việc này, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh xin có ý kiến như sau: ...Chi tiết

ĐƠN KIẾN NGHỊ CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH V/V HOẠT ĐỘNG ĐẠI DIỆN, TƯ VẤN PHÁP LUẬT

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh xin gửi đến Quý lãnh đạo lời chào kính trọng.Qua phản ánh của các luật sư thành viên, thông tin trên Báo Pháp luật TP. Hồ Chí Minh Online ngày 18 -19/6/2019, Đoàn Luật sư Thành Phố Hồ Chí Minh được biết đã xảy ra tranh cãi gay gắt giữa một bên là Bộ Tư pháp với một bên là Bộ Kế hoạch & Đầu tư và Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI). Xuất phát điểm của việc tranh cãi này là việc Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh, căn cứ Công văn số 1736/BKHĐT- ĐKKD ngày 07/3/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, đã giải quyết cấp đăng ký bổ sung ngành, nghề kinh doanh: “Hoạt động pháp luật. Chi tiết: hoạt động đại diện tư vấn pháp luật (không theo các hình thức hành nghề của luật sư)” cho Công ty TNHH Tư vấn bất động sản Thuận Thiên. ...Chi tiết

THÔNG BÁO: V/V XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ VŨ VĂN TÙNG

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã ban hành Quyết định số 05/QĐKL-ĐLS ngày 31-5-2019, áp dụng hình thức xử lý kỷ luật xoá tên khỏi danh sách Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đối với luật sư có tên dưới đây, vì đã vi phạm Luật Luật sư và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam: VŨ VĂN TÙNG- Sinh ngày 15/10/1980 ...Chi tiết


   Trang sau >>