VỀ VIỆC TRẢ LỜI ĐƠN KIẾN NGHỊ CỦA ÔNG NGUYỄN VĂN HUÂN

Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Đơn kiến nghị (về việc xin cấp lại Chứng chỉ hành nghề luật sư) của ông đề ngày 20/9/2019, kèm theo hồ sơ và Công văn số 4123/STP-TC ngày 18 tháng 7 năm 2019 của Sở Tư pháp. Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh có ý kiến như sau: ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NỘP BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG CỦA TỔ CHỨC HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ NĂM 2019 (LẦN 1)

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đề nghị văn phòng luật sư, công ty luật nộp báo cáo hoạt động năm 2019- lần 1... ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐỢT II NĂM 2019

Căn cứ Thông báo số 01/TB-LĐLSVN ngày 07/10/2019 của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam, về việc tổ chức kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư khu vực phía Nam Đợt 2 năm 2019 (đã được đăng trên website của Liên đoàn Luật sư Việt Nam và của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh). ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ VIỆC NHẬN HỒ SƠ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ- ĐỢT 36

Căn cứ Luật Luật sư năm 2006; Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Luật sư năm 2012 Căn cứ Thông tư số 19/2013/TT-BTP ngày 28/11/2013 của Bộ Tư Pháp về việc hướng dẫn tập sự hành nghề luật sư. Ban Chủ nhiệm Đoàn luật sư Thành phố Hồ Chí Minh thông báo : ...Chi tiết

VỀ VIỆC TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG TRỢ GIÚP PHÁP LÝ MIỄN PHÍ, TUYÊN TRUYỀN, PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT HƯỞNG ỨNG NGÀY PHÁP LUẬT VIỆT NAM NĂM 2019 VÀ CHÀO MỪNG NGÀY TRUYỀN THỐNG LUẬT SƯ

Căn cứ Công văn số 357/LĐLSVN ngày 03 tháng 9 năm 2019 của Liên Đoàn Luật Sư Việt Nam về việc triển khai hoạt động hướng tới kỷ niệm 74 năm Ngày truyền thống Luật sư Việt Nam và hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam; ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC TOẠ ĐÀM “QUYỀN LỰC NHÀ NƯỚC VÀ NGUYÊN TẮC THƯỢNG TÔN PHÁP LUẬT”

Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 28/GM-LĐLSVN ngày 10/9/2019 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam về việc Toạ đàm “Quyền lực nhà nước và nguyên tắc thượng tôn pháp luật”(Chi tiết đính kèm) ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ - ĐỢT 33

Căn cứ kết quả kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức từ ngày 5- 7/7/2019 tại TP.Hồ Chí Minh (kèm theo Quyết định số 39/QĐ-HĐKT ngày 26 tháng 7 năm 2019 của Hội đồng Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Đợt 1-2019).Các tập sự hành nghề luật sư đã đạt yêu cầu kỳ kiểm tra kết quả hết tập sự hành nghề luật sư nêu trên liên hệ Văn phòng Đoàn Luật sư làm thủ tục cấp chứng chỉ hành nghề luật sư. ...Chi tiết


   Trang sau >>