GÓP Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT VI PHẠM HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP

Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 225/LĐLSVN ngày 04/7/2018 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam, về việc đề nghị tham gia ý kiến đối với Dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp, hành chính tư pháp, hôn nhân và gia đình, thi hành án dân sự, phá sản doanh nghiệp, hợp tác xã (viết tắt là Dự thảo Nghị định).Trên cơ sở tổng hợp ý kiến đóng góp của luật sư thành viên, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh chỉ tham gia ý kiến đối với các Điều 5, Điều 6, Điều 7, Điều 8 của Dự thảo Nghị định quy định về xử phạt hành chính trong hoạt động luật sư: ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ - ĐỢT 31

Căn cứ kết quả kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức từ ngày 29- 01/7/2018 tại TP.Hồ Chí Minh (kèm theo Quyết định số 49/QĐ-HĐKT ngày 18 tháng 7 năm 2018 của Hội đồng Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Đợt 1-2018). ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC ĐỀ NGHỊ THAM GIA Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO NGHỊ ĐỊNH QUY ĐỊNH XỬ PHẠT HÀNH CHÍNH TRONG LĨNH VỰC TƯ PHÁP

Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh nhận được Công văn số 225/LĐLSVN ngày 04/7/2018 của Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề nghị Đoàn Luật sư tổ chức cho các luật sư tham gia đóng góp ý kiến về Dự thảo Nghị định nêu trên. ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC XỬ LÝ KỶ LUẬT LUẬT SƯ

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM đã ban hành Quyết định số 03/QĐKL-ĐLS ngày 18-6-2018, áp dụng hình thức xử lý kỷ luật xoá tên khỏi danh sách Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đối với luật sư có tên dưới đây, vì đã vi phạm Luật Luật sư và Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam: ...Chi tiết

GÓP Ý KIẾN ĐỐI VỚI DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH 93/QĐ-BTV VỀ THỰC HIỆN NGHĨA VỤ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CỦA LUẬT SƯ

Trang Web Đoàn Luật sư xin đăng nội dung đóng góp ý kiến của Luật sư Nguyễn Văn Trung, Chủ nhiệm Đoàn Luật sư đối với Dự thảo sửa đổi, bổ sung Quyết định 93/QĐ-BTV về thực hiện nghĩa vụ trợ giúp pháp lý của luật sư theo yêu cầu của Liên đoàn như sau: ...Chi tiết

THÔNG BÁO: THÔNG TIN GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN UY TÍN CỦA LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM

THÔNG TIN GÂY ẢNH HƯỞNG ĐẾN UY TÍN CỦA LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM ...Chi tiết

THÔNG BÁO: CÔNG TY/ VPLS BÁO CÁO HOẠT ĐỘNG SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2018

Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật Sư Thành Phố Hồ Chí Minh đề nghị Văn phòng luật sư, Công ty luật nộp báo cáo HOẠT ĐỘNG SÁU THÁNG ĐẦU NĂM 2018 (mẫu biểu và thời hạn báo cáo theo Thông tư 04/TT-BTP của Bộ Tư pháp ngày 03/03/2016 kèm theo). - Thời hạn nộp báo cáo: 01/06/2018 đến 06/06/2018. ...Chi tiết


   Trang sau >>