THÔNG BÁO: VỀ VIỆC THỰC HIỆN NGHĨA VỤ BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ NĂM 2017

Thực hiện kế hoạch của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh về việc bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ của luật sư theo quy định Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/04/2014 của Bộ Tư pháp, việc tổ chức các đợt bồi dưỡng còn lại của năm 2017 dự kiến kết thúc chậm nhất vào ngày 02 tháng 12 năm 2017. ...Chi tiết

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: TRÊN 500 LUẬT SƯ THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG “TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ VIỆT NAM”

(ĐLSTP.HCM): Ngày 02/12/2017, Đoàn Luật sư TP.HCM đã tổ chức lớp bồi dưỡng với chuyên đề “Tuân thủ pháp luật, Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam - Một số vấn đề thực tiễn”, với sự tham dự của trên 500 luật sư thành viên. Báo cáo viên gồm có các LS Nguyễn Thế Phong - Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Khen thưởng, Kỷ luật Liên đoàn Luật sư Việt Nam, LS Nguyễn Bảo Trâm - Chủ tịch và LS Quách Tú Mẫn - Phó Chủ tịch Hội đồng Khen thưởng, Kỷ luật của Đoàn Luật sư TP.HCM. ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ ĐỢT 19 NĂM 2017 (LỚP BỒI DƯỠNG ĐÃ ĐĂNG KÝ ĐỦ SỐ LƯỢNG 700 LUẬT SƯ)

Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ luật sư năm 2017 theo quy định Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/04/2014 của Bộ Tư pháp, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng đợt 19 năm 2017: ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỚP BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ LUẬT SƯ ĐỢT 18 NĂM 2017 (LỚP BỒI DƯỠNG ĐÃ NHẬN ĐỦ SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN)

Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ luật sư năm 2017 theo quy định Thông tư số 10/2014/TT-BTP ngày 07/04/2014 của Bộ Tư pháp, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh thông báo tổ chức lớp bồi dưỡng đợt 18 năm 2017: ...Chi tiết

HỘI THẢO CHUYÊN ĐỀ “CHÍNH SÁCH THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ” DÀNH CHO LUẬT SƯ

(ĐLS TP.HCM): Sáng ngày 07/01/2017, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức buổi hội thảo chuyên đề “Chính sách Thương mại quốc tế Việt Nam” dành cho luật sư hành nghề trong lĩnh vực kinh doanh thương mại, với sự tham gia của các diễn giả đến từ Trường Luật Handong International Law School (HILS) thuộc Đại học Handong Global University (Hàn Quốc). ...Chi tiết

BÁO CÁO TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHĨA VỤ BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ NĂM 2016

Thực hiện quy định Thông tư 10/2014/TT-BTP ngày 07/04/2014 của Bộ Tư pháp và hướng dẫn của Liên đoàn luật sư Việt Nam tại Công văn số 35/LĐLSVN ngày 12/02/2015, Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh xin báo cáo Liên đoàn Luật sư Việt Nam về tình hình thực hiện nghĩa vụ bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ của luật sư năm 2016 như sau: ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC GIẤY CHỨNG NHẬN THAM GIA LỚP BỒI DƯỠNG VỀ CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ

Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh nhận được Văn bản số 164/CLB ngày 12/12/2016 của Câu lạc bộ, về việc đề nghị ghi nhận việc tham gia bồi dưỡng bắt buộc của các luật sư đã tham gia các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ luật sư do Câu lạc bộ phối hợp với các tổ chức hành nghề luật sư tổ chức. Về vấn đề này, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh có ý kiến như sau: ...Chi tiết


   Trang sau >>