* TIÊU ĐIỂM *


 1   2   3        

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ- ĐỢT 39 (LẦN 1/2024)

Căn cứ kết quả kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức từ ngày 26-28/4/2024 tại TP.Hồ Chí Minh theo Thông báo số 57/TB-HĐKT ngày 13 tháng 05 năm 2024 của Hội đồng Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Đợt 1/2024. ...Chi tiết

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: VỀ VIỆC THAM GIA Ý KIẾN ĐỐI VỚI HỒ SƠ ĐỀ NGHỊ XÂY DỰNG LUẬT LUẬT SƯ

Căn cứ Công văn số 1712/BTP-BTTP ngày 05/4/2024 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp, về việc lấy ý kiến về Hồ sơ đề nghị xây dựng Luật Luật sư, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh xin có ý kiến như sau:I.-Đối với dự thảo Báo cáo đánh giá tác động của chính sách trong đề nghị xây dựng Luật Luật sư (thay thế) ...Chi tiết

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH VÀ HIỆP HỘI LUÂT SƯ TP. BUSAN KÝ BẢN GHI NHỚ THOẢ THUẬN HỢP TÁC.

ĐOÀN LUẬT SƯ TP. HỒ CHÍ MINH VÀ HIỆP HỘI LUÂT SƯ TP. BUSAN KÝ BẢN GHI NHỚ THOẢ THUẬN HỢP TÁC. Chiều ngày 12 tháng 1 năm 2024, tại TP. Hồ Chí Minh, Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ ký Bản ghi nhớ Thoả thuận hợp tác giữa Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh và Hiệp hội Luật sư TP. Busan. ...Chi tiết

Tin - bài mới cập nhật

   SỐ LƯỢT TRUY CẬP

8,922,070