ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN LUẬT SƯ VIỆT NAM CHO 131 LUẬT SƯ

(ĐLSTP.HCM): Ngày 18/8/2018, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển luật sư Việt Nam (Kỷ niệm chương) do Liên đoàn luật sư Việt Nam tặng cho 131 luật sư là thành viên của Đoàn và Liên đoàn (gồm 91 luật sư được trao tặng Kỷ niệm chương đợt năm 2018 và 40 luật sư từ các đợt trước đây mà chưa nhận Kỷ niệm chương). Tham dự buổi lễ có các luật sư được trao tặng Kỷ niệm chương, Ban Chủ nhiệm và Hội đồng khen thưởng, kỷ luật. ...Chi tiết

70 LUẬT SƯ ĐƯỢC TRAO KỶ NIỆM CHƯƠNG “VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN LUẬT SƯ VIỆT NAM”

Sáng 3/2 vừa qua, Đoàn Luật sư TPHCM đã tổ chức lễ trao Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển luật sư Việt Nam” và khen thưởng năm 2017. Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển luật sư Việt Nam” nhằm vinh danh các luật sư đủ tiêu chuẩn quy định tại Quy chế khen thưởng của Liên đoàn luật sư Việt Nam, là thành viên của Liên đoàn có thời gian hành nghề hoặc làm công tác quản lý của Liên đoàn từ 15 năm trở lên, hoàn thành nghĩa vụ của thành viên Đoàn luật sư, Liên đoàn. ...Chi tiết

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN LUẬT SƯ VIỆT NAM CHO CÁC LUẬT SƯ

(ĐLS TPHCM): Ngày 08/01/2017, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển luật sư Việt Nam do Liên đoàn luật sư Việt Nam tặng cho các luật sư là thành viên của Đoàn. Tham dự buổi lễ, có các luật sư được trao tặng Kỷ niệm chương, Ban Chủ nhiệm và Hội đồng khen thưởng, kỷ luật. ...Chi tiết

ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: TỔ CHỨC LỄ TRAO TẶNG KỶ NIỆM CHƯƠNG VÌ SỰ NGHIỆP PHÁT TRIỂN LUẬT SƯ VIỆT NAM LẦN THỨ HAI

(ĐLSTP.HCM): Ngày 22/04/2017, Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức Lễ trao Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp phát triển luật sư Việt Nam do Liên đoàn luật sư Việt Nam tặng cho 82 luật sư là thành viên của Đoàn. Tham dự buổi lễ, có các luật sư được trao tặng Kỷ niệm chương, đại diện Ban Chủ nhiệm (Luật sư Chủ nhiệm Nguyễn Văn Trung, các Phó Chủ nhiệm: Luật sư Trần Mỹ Thoa, Luật sư Nguyễn Hải Nam, Ủy viên Ban Chủ nhiệm Phan Thị Hồng Điểm) và đại diện Hội đồng khen thưởng, kỷ luật (Luật sư Nguyễn Bảo Trâm - Chủ tịch Hội đồng và Luật sư Trần Thị Tuyết- Phó Chủ tịch Hội đồng). ...Chi tiết