THAM LUẬN SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BỘ TƯ PHÁP VÀ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THAM LUẬN SƠ KẾT 5 NĂM THỰC HIỆN QUY CHẾ PHỐI HỢP GIỮA BỘ TƯ PHÁP VÀ LIÊN ĐOÀN LUẬT SƯ VIỆT NAM VỀ TRỢ GIÚP PHÁP LÝ Ở THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH TS. LS. Nguyễn Hữu Thế Trạch - Ủy viên Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP Hồ Chí Minh I. CÔNG TÁC TRIỂN KHAI QUY CHẾ PHỐI HỢP CỦA ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Để thực hiện chính sách hỗ trợ của Nhà nước về trợ giúp pháp lý (TGPL) đến với người dân, đồng thời nâng cao hiệu quả trong công tác phối hợp giữa các cơ quan thực hiện TGPL, ngày 28/12/2016, Bộ Tư pháp và Liên đoàn Luật sư Việt Nam đã ký kết Quy chế phối hợp số 4617/QCPH/BTP-LĐLSVN về hoạt động TGPL của luật sư. Đây là văn bản quan trọng góp phần tăng cường sự phối hợp giữa Bộ Tư pháp và Liên đoàn luật sư Việt Nam trong việc quản lý luật sư thực hiện TGPL theo quy định của pháp luật TGPL và pháp luật luật sư nhằm cung cấp dịch vụ TGPL kịp thời, bảo đảm chất lượng cho người được TGPL. ...Chi tiết

MỘT VÀI Ý KIẾN GÓP Ý DỰ THẢO LUẬT ĐẤT ĐAI

Ngày 15/02/2023, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tổ chức Hội thảo góp ý kiến đối với Dự thảo Luật Đất đai (Dự thảo). Luật sư Hà Ngọc Hải, đại diện Ban Xây dựng và Phổ biến Pháp luật thuộc Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh tham gia góp ý kiến đối với Dự thảo Luật này. Tại hội thảo, Luật sư Hà Ngọc Hải đã có một số ý kiến góp ý, trang website Đoàn Luật sư TP.HCM xin giới thiệu cùng Quý Luật sư đồng nghiệp tham khảo. ...Chi tiết

TÌNH HÌNH THỰC HIỆN CÔNG TÁC HỖ TRỢ, TRỢ GIÚP PHÁP LÝ CHO CÁC ĐỐI TƯỢNG YẾU THẾ TẠI ĐỊA PHƯƠNG – MỘT SỐ VƯỚNG MẮC, KHÓ KHĂN VÀ ĐỀ XUẤT, KIẾN NGHỊ

Tiến sĩ, Luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch I. Tình hình thực hiện công tác hỗ trợ, trợ giúp pháp lý cho các đối tượng yếu thế tại địa phương. 1.1. Công tác trợ giúp pháp lý Trợ giúp pháp lý (TGPL) được xem là một trong những chính sách mang ý nghĩa nhân văn sâu sắc của Đảng và Nhà nước Việt Nam khi những người được hưởng chế độ này sẽ không phải tốn bất kì khoản tiền nào vì đây là hoạt động được Nhà nước hỗ trợ, không thu phí nhằm đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của họ. ...Chi tiết

MỘT SỐ ĐIỂM MỚI VÀ KIẾN NGHỊ ĐỐI VỚI DỰ THẢO LUẬT KINH DOANH BẢO HIỂM

Để chuẩn bị nội dung cho kỳ họp thứ 3, Quốc hội khóa XV, vừa qua, Đoàn Đại biểu Quốc hội TP.HCM đã tổ chức Hội thảo góp ý cho Dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) dự kiến sẽ được Quốc hội thông qua tại kỳ họp thứ 3. ...Chi tiết

PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH: CẦN NÂNG CAO VAI TRÒ CỦA CÁC TỔ CHỨC CHÍNH TRỊ XÃ HỘI, TỔ CHỨC XÃ HỘI

Vừa qua, các cơ quan có thẩm quyền ở trung ương đang tổ chức lấy ý kiến của các giới, các chuyên gia về dự thảo Luật Phòng chống bạo lực gia đình (sửa đổi, bổ sung). Trang website Đoàn Luật sư TP.HCM xin giới thiệu về kiến nghị của Luật sư Trần Thị Ngọc Nữ, Ủy viên BCH Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam, Chi hội trưởng Chi hội Luật sư – Hội Bảo vệ trẻ em TP.HCM, Luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP.HCM về các vai trò của các tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội trong công tác phòng chống bạo lực gia đình. ...Chi tiết

BÀI PHÁT BIỂU TẠI HỘI NGHỊ KHOA HỌC: “ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC CHẤT LƯỢNG CAO TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT TP. HCM ĐÁP ỨNG NHU CẦU CẢI CÁCH TƯ PHÁP VÀ HỘI NHẬP QUỐC TẾ”

Luật sư NGUYỄN VĂN TRUNGChủ nhiệm Đoàn Luật sư TP. HCMKính thưa PGS. TS. Vũ Văn Nhiêm-Chủ tịch Hội đồng Trường,Kính thưa quý vị đại biểu tham dự hội nghị,Nguồn nhân lực chủ yếu bổ sung cho đội ngũ luật sư hàng năm là sinh viên tốt nghiệp Trường Đại học Luật TP. HCM. Vì vậy, tôi xin tham gia ý kiến về đào tạo cử nhân luật liên quan đến chất lượng đội ngũ luật sư. Do thời gian có hạn, tôi xin trao đổi mấy ý kiến ngắn gọn sau: ...Chi tiết

GÓP Ý DỰ THẢO THÔNG TƯ

1) Đối với thông tư 17 a) Khoản 2 Điều 5 nên sửa lại như sau: “Khi thanh lý hợp đồng dịch vụ pháp lý, tổ chức hành nghề luật sư hoặc luật sư hành nghề với tư cách cá nhân phải lập văn bản thể hiện việc thanh lý, chấm dứt hợp đồng trừ trường hợp đương nhiên thanh lý, chấm dứt hợp đồng theo quy định hợp đồng dịch vụ pháp lý và phải xuất hóa đơn theo quy định của pháp luật về tài chính, kế toán.” ...Chi tiết


   Trang sau >>

Tin - bài mới cập nhật

   SỐ LƯỢT TRUY CẬP

8,922,074