TÓM TẮT TIỂU SỬ LUẬT SƯ HÀ HẢI- ỨNG CỬ VIÊN ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN NHIỆM KỲ 2021-2026

Ông Hà Hải: Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; Uỷ viên Hội đồng Luật sư toàn quốc; Thành viên Uỷ ban xây dựng pháp luật và trợ giúp pháp lý Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Thạc sĩ luật; Cử nhân Chính trị, Cử nhân văn chương; Cử nhân Anh văn;Ứng cử viên đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2021-2026;Bầu cử ngày 23-5-2021Đơn vị bầu cử số 23- Quận Tân Phú ...Chi tiết

THƯ CHÚC MỪNG NGÀY QUỐC TẾ PHỤ NỮ 8-3

Nhân ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, kính chúc Quý nữ luật sư đồng nghiệp Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh thành công trong sự nghiệp, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. ...Chi tiết

THÔNG BÁO: VỀ VIỆC NỘP HỒ SƠ CẤP CHỨNG CHỈ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ- ĐỢT 36 (LẦN 2/2020)

Căn cứ kết quả kỳ kiểm tra hết tập sự hành nghề luật sư do Liên đoàn Luật sư Việt Nam tổ chức từ ngày 08-10/01/2021 tại TP.Hồ Chí Minh (kèm theo Thông báo số 01/TB-HĐKT ngày 12 tháng 10 năm 2020 của Hội đồng Kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư Đợt 2/2020). ...Chi tiết

CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN SỬU 2021

CHÚC MỪNG NĂM MỚI TÂN SỬU 2021 ...Chi tiết

THÔNG BÁO VỀ PHÂN CÔNG CÁC THÀNH VIÊN BAN CHỦ NHIỆM

- Căn cứ Điều lệ Liên đoàn Luật sư Việt Nam; - Căn cứ Nội quy Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh; - Căn cứ Nghị quyết số 02-NQ/ĐLS ngày 16/11/2020 của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh về việc công nhận kết quả bầu các Phó Chủ nhiệm; Chủ nhiệm thông báo về phân công công tác đối với các thành viên Ban Chủ nhiệm, như sau: ...Chi tiết

NGHỊ QUYẾT SỐ 16/NQ-HĐLSTQ NGÀY 27/12/2020

NGHỊ QUYẾT SỐ 16/NQ-HĐLSTQ NGÀY 27/12/2020 VỀ VIỆC BỒI DƯỠNG, QUÁN TRIỆT PHỔ BIẾN BỘ QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ VIỆT NAM ...Chi tiết

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

QUYẾT ĐỊNH CỦA UỶ BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH PHÊ CHUẨN KẾT QUẢ ĐẠI HỘI ĐẠI BIỂU ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH NHIỆM KỲ 7 ...Chi tiết


   Trang sau >>