THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ ĐỢT 01 NĂM 2024 (LỚP BỒI DƯỠNG ĐÃ NHẬN ĐỦ SỐ LƯỢNG HỌC VIÊN)

LINK ĐĂNG KÝ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScaX2uuoRUE1GivaJpE95FOu4-CB2uW6tW36AXAfW0b_Ffx4Q/viewform?usp=sf_link

Tin tức khác


   Trang sau >>