THÔNG BÁO CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHUYÊN MÔN, NGHIỆP VỤ CỦA LUẬT SƯ ĐỢT 01 NĂM 2023 (LỚP BỒI DƯỠNG ĐÃ ĐĂNG KÝ ĐỦ SỐ LƯỢNG)

ĐƯỜNG LINK ĐĂNG KÝ:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScCjm7aV3GZYyC_m1X0vU8borYEPJU52dJdgFHJD6WFD3OozQ/viewform?usp=sf_link

Tin tức khác


   Trang sau >>