THÔNG BÁO VỀ VIỆC TỔ CHỨC LỚP TẬP HUẤN CHO NGƯỜI TẬP SỰ THAM DỰ KỲ KIỂM TRA KẾT QUẢ TẬP SỰ HÀNH NGHỀ LUẬT SƯ ĐỢT 1 NĂM 2024 (NGÀY 13/4/2024)

THÔNG BÁOVề  việc tổ chức lớp tập huấn cho người tập sựtham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2024
(NGÀY 13/4/2024)

 

          Thực hiện Kế hoạch bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ năm 2024, nhằm chuẩn bị cho người tập sự tham dự kỳ kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư đợt 1 năm 2024 (tổ chức ngày 26-28/4/2024), Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức lớp tập huấn như sau:

1. Nội dung: Tập huấn về việc chuẩn bị và những điều cần lưu ý khi tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề luật sư”.

2. Thời gian: Thứ Bảy ngày 13/4/2024 (buổi sáng 08:30 - 11:00).

3. Người hướng dẫn:

           - Luật sư Trịnh Văn Tiến,  Đoàn Luật sư TP.HCM

          - Luật sư Cồ Lê Huy, Phó Trưởng Ban Ban ĐT, BD Đoàn Luật sư TP.HCM

          - Luật sư Vũ Hồng Thành, Đoàn Luật sư TP. HCM

4. Hình thức: Trực tuyến qua nền tảng Zoom.

5. Thành phần tham dự: Người tập sự hành nghề luật sư thuộc Đoàn Luật sư TP. Hồ Chí Minh tham dự kỳ kiểm tra đợt 1 năm 2024.

 

__________________________

Thông tin cần lưu ý:

- Để tham dự, TSHNLS đăng ký online[1]chậm nhất vào sáng thứ Sáu ngày 12/4/2024.

- Trước ngày tổ chức, Ban tổ chức sẽ gửi ID và Passwordtham dự đến địa chỉ email của TSHNLS đã đăng ký.

- TSHNLS khởi tạo tài khoản Zoom (miễn phí) với email đã đăng ký, tại https://zoom.us/signup. Người tham dự đăng nhập vào tài khoản Zoom bằng ID và Password đã được cấp.

Tin tức khác


   Trang sau >>