ĐOÀN LUẬT SƯ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH: TRÊN 500 LUẬT SƯ THAM DỰ LỚP BỒI DƯỠNG “TUÂN THỦ PHÁP LUẬT, QUY TẮC ĐẠO ĐỨC VÀ ỨNG XỬ NGHỀ NGHIỆP LUẬT SƯ VIỆT NAM”

(ĐLSTP.HCM): Ngày 02/12/2017, Đoàn Luật sư TP.HCM đã tổ chức lớp bồi dưỡng với chuyên đề “Tuân thủ pháp luật, Quy tắc Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam - Một số vấn đề thực tiễn”, với sự tham dự của trên 500 luật sư thành viên. Báo cáo viên gồm có các LS Nguyễn Thế Phong -Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm Ủy ban Khen thưởng, Kỷ luật Liên đoàn Luật sư Việt Nam, LS Nguyễn Bảo Trâm - Chủ tịch và LS Quách Tú Mẫn - Phó Chủ tịch Hội đồng Khen thưởng, Kỷ luật của Đoàn Luật sư TP.HCM.

     Phát biểu khai mạc lớp bồi dưỡng, LS Nguyễn Hải Nam - Phó Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM nhấn mạnh nội dung bồi dưỡng không nhằm giới thiệu các quy định pháp luật  hay quy tắc đạo đức ứng xử nghề nghiệp đơn thuần, mà thông qua trình bày các trường hợp thực tế đã tham gia giải quyết, các báo cáo viên sẽ phân tích việc áp dụng các quy định, quy tắc trên thực tiễn, từ đó giúp các luật sư có nhận thức đúng và đầy đủ hơn về việc tuân thủ các quy định, quy tắc, qua đó cùng nhau gìn giữ, phát huy các giá trị chuẩn mực của nghề luật sư và phòng tránh các sai sót trong hoạt động hành nghề. Đồng thời, hy vọng các ý kiến trao đổi của các luật sư tham dự lớp bồi dưỡng sẽ là những thông tin có giá trị trong quá trình Liên đoàn Luật sư Việt Nam nghiên cứu bổ sung, sửa đổi và hoàn thiện Quy tắc đạo đức Đạo đức và Ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam và các quy định về giải quyết khiếu nại, tố cáo, xem xét xử lý kỷ luật luật sư hiện nay.

Trong chương trình bồi dưỡng, các báo cáo viên đã trình bày: Khái quát các quy định điều chỉnh trực tiếp hoạt động của luật sư, tổ chức hành nghề luật sư và thực tiễn tuân thủ các quy định này, qua đó lưu ý một số vấn đề tránh vi phạm; tình hình hoạt động khen thưởng, thụ lý giải quyết khiếu nại, tố cáo, xem xét kỷ luật tại Đoàn Luật sư TP.HCM và Liên đoàn Luật sư Việt Nam; Quy trình xem xét kỷ luật tại Đoàn Luật sư và tại Liên đoàn; Phân tích một số trường hợp vi phạm điển hình dẫn đến bị xử lý kỷ luật tại Đoàn Luật sư TP.HCM và một số trường hợp vi phạm bị xử lý kỷ luật do Liên đoàn giải quyết khiếu nại.

Theo trình bày của các báo cáo viên, từ tháng 11/2014 đến hết tháng 11/2017 tại Đoàn Luật sư TP.HCM thì:

Đối với hoạt động khen thưởng: Có 248 luật sư của Đoàn được khen thưởng, trao tặng kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp phát triển luật sư Việt Nam”.

Đối với hoạt động giải quyết khiếu nại, tố cáo: Đoàn đã thụ lý 354 vụ việc, chiếm tỉ lệ 4,75% trên tổng số 7.452 người (gồm 4.919 luật sư và 2.533 người tập sự hành nghề luật sư). Trong số các vụ việc này, qua xác minh, xem xét và đề xuất của Hội đồng Khen thưởng, Kỷ luật, Ban Chủ nhiệm đã: Ban hành thông báo xem xét kỷ luật đối với 34 vụ việc, chiếm tỉ lệ 9,6% số vụ việc khiếu nại, tố cáo; đã đình chỉ giải quyết hoặc có văn bản trả lời khiếu nại, tố cáo không có căn cứ hoặc không thuộc thẩm quyền; hoặc có một số văn bản nhắc nhở luật sư và người tập sự hành nghề luật sư (do có vi phạm nhưng tính chất, mức độ vi phạm không đáng kể) đối với 320 vụ việc, chiếm 90, 39% số vụ việc khiếu nại, tố cáo.

              Đối với hoạt động xử lý kỷ luật: Đoàn đã xem xét xử lý kỷ luật 34 vụ việc, chiếm tỉ lệ 0,69% trên tổng số 4.919 luật sư. Đã có 21 luật sư bị kỷ luật (gồm: khiển trách, cảnh cáo, tạm đình chỉ tư cách thành viên Đoàn Luật sư từ 6 tháng đến 24 tháng, xóa tên khỏi danh sách luật sư của Đoàn) chiếm tỉ lệ 0,42% trên tổng số 4.919 luật sư. Sau khi có quyết định kỷ luật thì có 06/21 luật sư khiếu nại đến Liên đoàn và Liên đoàn đã xem xét không chấp nhận các khiếu nại này, giữ nguyên quyết định kỷ luật của Ban Chủ nhiệm Đoàn Luật sư TP.HCM. 

           Về những tình huống thực tế do các báo cáo viên trình bày là những vi phạm bị khiếu nại, tố cáo dẫn đến xử lý kỷ luật, đã có nhiều luật sư tham gia phát biểu, thảo luận về những hành vi, ứng xử là không đúng với pháp luật về luật sư, Quy tắc đạo đức và ứng xử nghề nghiệp luật sư Việt Nam để từ đó rút kinh nghiệm và phòng, chống.

Tin tức khác


   Trang sau >>

Tin - bài mới cập nhật

   SỐ LƯỢT TRUY CẬP

7,441,835